top of page
In the Classroom

EFEKTIVNÍ UČENÍ: JASNĚ A JEDNODUŠE

Osvětový program Infinity School

Infinity School pomáhá zvyšovat povědomí o efektivním učení a studiu. Cílem osvětového programu Efektivní učení: Jasně a jednoduše je přinášet znalosti z oboru meta-kognice mezi žáky, studenty, pedagogy a širší veřejnost srozumitelnou formou a s důrazem na maximální praktický užitek.

Základní body

Pro mnohé žáky a studenty může být učení výzvou nebo dokonce nelehkým a nepříjemným problémem. Orientace v oblasti efektivního učení to může změnit.

Drtivá většina žáků do školy poprvé přichází s nadšením a velkou chutí se učit.

Přirozená touha po poznání však může být v průběhu školní docházky utlumována. ​

Pokud se žák nebo student střetává se studijními výzvami neúspěšně po delší dobu, může být původní zvídavost nahrazena frustrací a deziluzí. Žák si může dokonce utvořit negativní vztah ke škole a intelektuálnímu rozvoji jako takovému, což může trvale ovlivnit jeho život.

Efektivní učení - odborněji meta-kognice - je obor, který se zabývá (1) účinnými metodami a přístupy k osvojování znalostí a dovedností a (2) reflexí na procesy učení a (3) poznávání.

Žák, který neví jak se správně učit, má zpravidla horší výsledky, než kterých by mohl dosáhnout při optimálně zvolené studijní strategii: Proces učení není efektivní a potenciál žáka není využíván naplno.

V tomto kontextu lze efektivní učení pojímat také jako ucelený korpus informací a technik, po jejichž osvojení a zvládnutí dosahuje žák lepších studijních výsledků. Získává tak především nástroje jak zvládnout i pro něj náročnější části studia, udržet si motivaci a zdravou cílevědomost. Je také podporován intelektuální rozvoj, schopnost pracovat s informacemi v souvislostech a kriticky uvažovat.

Pro koho jsou semináře určeny​?

Infinity School pořádá semináře efektivního učení pro (1) žáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ i jejich učitele a (2) pro širší veřejnost. Semináře jsou v upravené podobě možné bezplatně zajistit také pro (3) státní instituce nebo veřejně prospěšné organizace. 

Co se na semináři dozvíme?

V rámci semináře, který trvá zpravidla 90 minut, se seznámíme mj. s tématy jako:​

 • Učební typy (a meta-model řeči z NLP)

 • Práce s koncentrací, koncentrační techniky

 • Práce s pamětí

 • Stres management a relaxační techniky

 • Mentální hygiena a role spánku při učení

 • Techniky rychlého čtení

 • Vytváření a využití mentálních map

 • Pohyb a smysly při učení

 • Jak rozpoznávat důležité a nedůležité informace

 • Jak správně rozvíjet analytické a kritické myšlení

 • Další užitečné tipy a triky

Jak seminář objednat?​

Pokud máte zájem o seminář ve Vaší škole nebo instituci kontaktujte nás na emailu info@infinityschool.cz.

Podmínkou uspořádání semináře je poskytnutí vhodných prostor ve Vaší škole nebo instituci (případně proplacení jízdného v lokalitách vzdálených od Prahy).

Semináře jsou součástí osvětového programu Infinity School a nesmí na nich být za žádných okolností vybíráno vstupné. Budeme si však velmi vážit zpětné vazby a udělení reference Vaši školou či institucí.

Poznámka: Osvětové semináře jsou určeny školám a nekomerčním institucím. Pokud jste komerčním subjektem a máte zájem o kurzy efektivního učení nebo efektivní práce s texty a daty v pracovním prostředí, prosíme, kontaktujte nás pomocí objednávkového formuláře nebo emailu a vyberte si některý z našich standardních kurzů (Chytrá práce, Efektivní Učení, Jazyky jednoduše nebo případně Chytrá lekce navíc). Nebo nám můžete dát vědět o svých přáních a vytvoříme Vám individuální nabídku kurzu nebo tréninku ušitou na míru.

Osvěta: About
Osvěta: Team
Efektivni%20uceni%204_edited.jpg

Ze semináře efektivního učení 16.1. 2020

bottom of page